Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski,
Zwycięzca Klubu 2021, Zwycięzca Polski 2021
HD-A, ED-0,0
Sher UNITUS MORGAN

ur. 8 stycznia 2018 r.

Łódź 2019:

Sher UNITUS MORGAN

Sher UNITUS MORGAN