Życie w hodowli.

ZIMA:


Zima

zimazimazima

zimazima

zimazimazima

zimazima


zimazimazima

zimazimazima


WIOSNA:

Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna
Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna
Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna
Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna
Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna
Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna Wiosna


Kopanie nory:




LATO:


Ja z Saszą
Lato Lato Lato Lato Lato Lato
Lato Lato Lato Lato Lato Lato
Lato Lato Lato Lato Lato Lato
Lato Lato Lato


JESIEŃ: