Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski,
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 2010,
II v-ce Zwycięzca Świata Młodzieży 2010,
v-ce Zwycięzca Europy Młodzieży 2010

Zwycięzca Klubu 2014
HDA, PRA - niedotknięty
ZAMFIR Poezja Ruchu

[airedaleZAMFIR Poezja Ruchu] [airedaleZAMFIR Poezja Ruchu] [airedaleZAMFIR Poezja Ruchu] [airedaleZAMFIR Poezja Ruchu]
[airedaleZAMFIR Poezja Ruchu] [airedaleZAMFIR Poezja Ruchu] [airedaleZAMFIR Poezja Ruchu] [airedaleZAMFIR Poezja Ruchu]